top of page

גלריית תמונות

בהפצה זו אנו מגיעים עם המסר הפרסומי שלך לדלת של קהל היעד שלך ע"י תליית העלון על ידית הדלת, הצמדתו בעזרת מגנט או תליית שקית.  שיטת דיוור זו הוכיחה עצמה מאות פעמים כאפקטיבית ביותר ומבטיחה את כניסת המסר הפרסומי לבית הלקוח.

bottom of page